Mua Số Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP,300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :19-09-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
19-09-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa250
17-09-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
224
16-09-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
272
15-09-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
247
14-09-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
260
13-09-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Ninh Thuận273
12-09-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
255
11-09-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
287
10-09-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Quảng Nam246
09-09-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
231
08-09-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa246
07-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
260
06-09-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
211
05-09-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
231
04-09-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
240
03-09-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
288
02-09-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
240
01-09-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
247
31-08-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
259
30-08-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Gia Lai266
29-08-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
269
28-08-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
278
27-08-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đắc Lắc242
26-08-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
235
25-08-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
229
24-08-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
249
23-08-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
230
22-08-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
264
21-08-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
244
20-08-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
279
19-08-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
252