Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :19-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
19-09-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-09-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đà Nẵng259
17-09-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
274
16-09-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 TT Huế272
15-09-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
236
14-09-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
238
13-09-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
260
12-09-19Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
280
11-09-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
262
10-09-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
258
09-09-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
252
08-09-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
236
07-09-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
227
06-09-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
245
05-09-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
266
04-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
256
03-09-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
243
02-09-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
240
01-09-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
256
31-08-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
230
30-08-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
251
29-08-19Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
221
28-08-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng252
27-08-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam225
26-08-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
232
25-08-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
233
24-08-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
252
23-08-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
262
22-08-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
247
21-08-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
291
20-08-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
247
19-08-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Phú Yên227