Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,200.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :19-09-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
19-09-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-09-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
223
17-09-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
243
16-09-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
268
15-09-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
272
14-09-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
256
13-09-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
259
12-09-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
252
11-09-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
298
10-09-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
259
09-09-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
237
08-09-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Khánh Hòa261
07-09-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
244
06-09-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
282
05-09-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
249
04-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
248
03-09-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
242
02-09-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
242
01-09-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
287
31-08-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
240
30-08-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
258
29-08-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
264
28-08-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
252
27-08-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
259
26-08-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
249
25-08-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
256
24-08-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
258
23-08-19Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
258
22-08-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
277
21-08-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
252
20-08-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
226
19-08-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
216