Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :19-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
19-09-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
18-09-19Đồng Nai: 408,
Cần Thơ: 332,
Sóc Trăng: 106
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
712
17-09-19Bến Tre: 282,
Vũng Tàu: 283,
Bạc Liêu: 962
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
426
16-09-19TP HCM: 767,
Đồng Tháp: 409,
Cà Mau: 591
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
488
15-09-19Tiền Giang: 846,
Kiên Giang: 409,
Đà Lạt: 239
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
729
14-09-19TP HCM: 755,
Long An: 375,
Bình Phước: 640,
Hậu Giang: 661
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
646
13-09-19Vĩnh Long: 648,
Bình Dương: 701,
Trà Vinh: 873
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
587
12-09-19Tây Ninh: 568,
An Giang: 689,
Bình Thuận: 382
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
497
11-09-19Đồng Nai: 372,
Cần Thơ: 220,
Sóc Trăng: 101
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
758
10-09-19Bến Tre: 649,
Vũng Tàu: 698,
Bạc Liêu: 523
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
595
09-09-19TP HCM: 698,
Đồng Tháp: 260,
Cà Mau: 243
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
644
08-09-19Tiền Giang: 266,
Kiên Giang: 662,
Đà Lạt: 914
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
572
07-09-19TP HCM: 113,
Long An: 884,
Bình Phước: 574,
Hậu Giang: 839
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
459
06-09-19Vĩnh Long: 310,
Bình Dương: 627,
Trà Vinh: 693
Trúng Trà Vinh467
05-09-19Tây Ninh: 397,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 493
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
567
04-09-19Đồng Nai: 081,
Cần Thơ: 697,
Sóc Trăng: 819
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
420
03-09-19Bến Tre: 943,
Vũng Tàu: 942,
Bạc Liêu: 127
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
394
02-09-19TP HCM: 229,
Đồng Tháp: 414,
Cà Mau: 193
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
877
01-09-19Tiền Giang: 654,
Kiên Giang: 263,
Đà Lạt: 156
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
582
31-08-19TP HCM: 425,
Long An: 200,
Bình Phước: 807,
Hậu Giang: 378
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
416
30-08-19Vĩnh Long: 270,
Bình Dương: 579,
Trà Vinh: 448
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
539
29-08-19Tây Ninh: 010,
An Giang: 532,
Bình Thuận: 962
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
554
28-08-19Đồng Nai: 579,
Cần Thơ: 206,
Sóc Trăng: 212
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
606
27-08-19Bến Tre: 094,
Vũng Tàu: 138,
Bạc Liêu: 161
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
683
26-08-19TP HCM: 629,
Đồng Tháp: 504,
Cà Mau: 508
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
666
25-08-19Tiền Giang: 034,
Kiên Giang: 257,
Đà Lạt: 717
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
687
24-08-19TP HCM: 266,
Long An: 619,
Bình Phước: 969,
Hậu Giang: 596
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
631
23-08-19Vĩnh Long: 493,
Bình Dương: 374,
Trà Vinh: 683
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
622
22-08-19Tây Ninh: 240,
An Giang: 869,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
501
21-08-19Đồng Nai: 586,
Cần Thơ: 106,
Sóc Trăng: 306
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
521
20-08-19Bến Tre: 635,
Vũng Tàu: 875,
Bạc Liêu: 269
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
458
19-08-19TP HCM: 585,
Đồng Tháp: 092,
Cà Mau: 800
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
353