Mua Số Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP,300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :19-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
19-09-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
18-09-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
250
17-09-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
255
16-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
249
15-09-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
222
14-09-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
254
13-09-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng đầu 1 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
257
12-09-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
238
11-09-19Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đồng Nai226
10-09-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đuôi 2 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
224
09-09-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 8 Cà Mau
238
08-09-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Kiên Giang
258
07-09-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
258
06-09-19Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
258
05-09-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 3 An Giang
235
04-09-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ
235
03-09-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
257
02-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
251
01-09-19Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt
239
31-08-19Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang,
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 9 Long An
241
30-08-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
267
29-08-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
241
28-08-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
276
27-08-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đuôi 9 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
257
26-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp
252
25-08-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
238
24-08-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
220
23-08-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
250
22-08-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
244
21-08-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ
249
20-08-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
235
19-08-19TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
268