Mua Số Lô Xiên 4 Víp MB,500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :19-09-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
19-09-19
18-09-1908,42,41,97Trúng168
17-09-1904,75,74,86Trượt155
16-09-1916,97,27,32Trúng128
15-09-1929,39,89,88Trúng126
14-09-1927,48,37,50Trúng158
13-09-1933,18,26,79Trúng162
12-09-1967,14,63,36Trúng140
11-09-1909,60,20,08Trượt158
10-09-1974,58,21,16Trượt142
09-09-1960,51,04,45Trúng143
08-09-1995,38,27,48Trúng149
07-09-1976,74,55,16Trúng130
06-09-1909,26,36,96Trúng155
05-09-1912,40,78,94Trúng127
04-09-1963,16,24,65Trúng138
03-09-1932,45,77,90Trượt132
02-09-1970,41,63,78Trúng144
01-09-1911,99,49,97Trượt145
31-08-1994,00,69,22Trúng160
30-08-1966,27,25,78Trúng165
29-08-1928,25,79,30Trúng164
28-08-1984,76,85,38Trúng123
27-08-1958,33,86,65Trượt159
26-08-1993,00,05,27Trúng168
25-08-1931,50,78,62Trượt130
24-08-1928,82,19,31Trúng144
23-08-1918,89,80,12Trúng161
22-08-1941,58,31,81Trúng125
21-08-1920,21,44,34Trượt134
20-08-1951,38,32,53Trúng157
19-08-1942,07,67,17Trúng141
18-08-1970,09,18,11Trúng136
17-08-1998,93,20,52Trúng131