Mua Số Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP,200.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :19-09-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
19-09-19
18-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6257
17-09-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1294
16-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7267
15-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3278
14-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề286
13-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề263
12-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1250
11-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4257
10-09-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt286
09-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3279
08-09-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề257
07-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề294
06-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1274
05-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1272
04-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề290
03-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4253
02-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5292
01-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề285
31-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6263
30-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề265
29-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề253
28-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt284
27-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt281
26-08-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt261
25-08-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề284
24-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6266
23-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề277
22-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9283
21-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề252
20-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề265
19-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8269
18-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1259
17-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề297